Αυτοκίνητο-Μοτό

  • μέγεθος γραμματοσειράς

Η σημαντικότητα του να έχει κάποιος ασφαλισμένο το όχημά του πλέον έχει διπλή σημασία γιατί εκτός από την κάλυψη που απολαμβάνει ο ασφαλισμένος απέναντι σε ζημίες έναντι τρίτων (ή εξ ιδιών ζημιών, κατά περίπτωση) βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με τις κυρώσεις που θα κληθεί να υποστεί σε περίπτωση που το όχημά του παραμένει ανασφάλιστο. Πλέον η ασφάλιση κάθε οχήματος είναι υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας και η σημασία της σωστής επιλογής έγκειται στο ότι ελαχιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Εμείς, λοιπόν, μπορούμε να προσφέρουμε προγράμματα διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο που να καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών σας από τα πιο οικονομικά έως και τα πλέον σύνθετα με πλήρη κάλυψη απέναντι σε κάθε πιθανό κίνδυνο.

Μπορούμε να χτίσουμε το δικό σας πακέτο με βάση τις καλύψεις που επιθυμείτε να έχετε έτσι ώστε αφενός τα ασφάλιστρα να είναι στα μέτρα σας πληρώνοντας μόνο για τις καλύψεις που πραγματικά έχετε ανάγκη, αγοράζοντας τελικά μία οικονμική ασφάλιση αυτοκινήτου!

Η ασφάλιση οχήματος αναφέρεται στην κάλυψη:

Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης
Επαγγελματικού Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσης
Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης
Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης
Ταξί
Μοτοποδηλάτου ή Μοτοσυκλέτας

Η ασφάλιση του οχήματός μας σχετίζεται άμεσα με:

Το κόστος των ζημιών που πιθανά θα προκαλέσει ο οδηγός σε τρίτους.
Το κόστος από καταστροφή ή απώλεια του οχήματος από πιθανή ολική ή μερική κλοπή, πυρκαγιά, βανδαλισμό ή καιρικά φαινόμενα
Το κόστος που μπορεί να προκύψει από νομικής φύσεως αντιδικίες.

43515