Αστική Ευθύνη

  • μέγεθος γραμματοσειράς

Στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 914) αναφέρεται ότι "Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει".

Η καταπάτηση του παραπάνω αναφερόμενου κανόνα επισύρει ευθύνες σε βάρος αυτού που τον καταπατά και οδηγεί σε υποχρέωση αποζημίωσης για τις προκληθείσες βλάβες ή ζημιές.

Η Αστική Ευθύνη κατά κανόνα χωρίζεται σε Γενική Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη. Αναλυτικότερα:

Η Γενική Αστική Ευθύνη εμπεριέχει καλύψεις δείγμα των οποίων βλέπετε παρακάτω:

Ακινήτων
Οικογενειακή
Ανελκυστήρων
Οικοδομικών έργων
Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολεία, φροντιστήρια κλπ.)
Εμπορικών επιχειρήσεων (καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ.)
Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Camping - κατασκηνώσεων
Επιχειρήσεων θεάματος (θέατρα, κινηματογράφοι κλπ.)
Μεταφερόμενων φορτίων & μηχανημάτων έργου
Εκθέσεων & διοργανώσεων

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει αξιώσεις του ζημιωθέντος από Ελεύθερο επαγγελματία που προκλήθηκαν συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως:

Ιατρούς (ιατρικό λάθος, παράλειψη)
Φαρμακοποιούς
Νοσοκομεία, κλινικές, δοκιμών φαρμάκων
Αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς (λάθος, αμέλεια ή παράλειψη κατά τον σχεδιασμό ή την επίβλεψη / επιτήρηση έργου)
Δικηγόρους (λανθασμένες νομικές συμβουλές, τήρηση προθεσμιών, λανθασμένος χειρισμός υποθέσεων)
Λογιστές, φοροτεχνικούς (ανεπαρκής γνώση, εσφαλμένη πληροφόρηση, εσφαλμένη εκτίμηση περιουσίας)
Διαμεσολαβούντων στη ασφάλιση (ασφαλιστές, πράκτορες, brokers)

101637